Dielektryk i jego parametry

Dielektryk jest materiałem, który pełni funkcję izolatora elektrycznego. Spowodowane jest to jego słabym przewodnictwem prądu elektrycznego, które zależy od koncentracji ładunków swobodnych i ich ruchliwości. Możliwy jest także przypadek gdy spełnione są oba te warunki. Dielektryk wyróżnia się tym, iż w przeciwieństwie do metali jego przewodność rośnie wraz z temperaturą, a nie maleje. Materiał ten także może być poddany zjawisku polaryzacji dielektryczn

ej i wtedy można sklasyfikować go nawet jako przewodnik.

Dielektryk jako izolator

Dielektryk jest uważany za izolator wtedy gdy jego przerwa energetyczna miedzy pasmem walencyjnym i przewodzenia jest większa od wartości granicznej wynoszącej 3eV. Charakterystycznym parametrem tego materiału z pewnością jest współczynnik strat dielektrycznych, który jest stosunkiem składowej rzeczywistej do urojonej prądu płynącego w zmiennym polu elektrycznym. Pozostałe parametry to między innymi wytrzymałość na przebicie czyli minimalne natężenie pola elektrycznego, w którym dochodzi przebicie. Następnie jest to konduktywność, czyli zdolność przewodzenia danego materiału przez prąd elektryczny. Ostatnim parametrem jest przenikalność dielektryczna, która jest stosunkiem wartości indukcji do natężenia danego pola elektrycznego.

Może Ci się również spodoba