Rezystory – Parametry, Budowa, Rodzaje, Zastosowania

Rezystory – parametry, zastosowanie, budowa

Rezystory w dziedzinie elektryki są bardzo ważnymi elementami, których charakterystycznym parametrem jest przede wszystkim rezystancja przedstawiania w omach.

Do Czego Służy Rezystor?

Uogólniając funkcję jaką spełniają te elementy w urządzeniach elektrycznych należy powiedzieć, że do ich głównych zadań należą:

 • ustalanie wartości prądu,
 • klasyfikowanie wartości spadku napięcia,
 • zamienianie mocy na ciepło,

Podział Rezystorów

Klasyfikując rezystory można by je podzielić na wiele sposobów. Jednak klasyfikację przyjęta za podstawową uważa się podział na rezystory stałe i zmienne. Pierwsze z nich charakteryzują się stałą, niezmienną wartością przyjętą podczas procesu wytwarzania rezystora. Drugi podział charakteryzuje zmienna wartość rezystancja zależąca od różnorodnych czynników zewnętrznych.

Rodzaje Rezystorów wg Typu Materiału Oporowego

W zależności od materiału oporowego zastosowanego w rezystorze możemy wyróżnić:

 • Rezystory Metalowe – o dodatnim temperaturowym współczynniki rezystancji (TWR), w przypadku których wraz ze wzrostem temperatury rośnie również ich rezystywność,
 • Rezystory Niemetalowe – o ujemnym temperaturowym współczynniku rezystancji (rezystywność maleje wraz ze wzrostem temperatury),

Rodzaje Rezystorów wg Konstrukcji

W zależności od zastosowanej metody produkcji rezystorów możemy wyróżnić:

 • Rezystory drutowe,
 • Rezystory cienkowarstwowe,
 • Rezystory grubowarstwowe,
 • Rezystory foliowe,

Rezystor i Jego Parametry:

 • Rezystancja,
 • Napięcie graniczne,
 • Napięcie znamionowe,
 • Napięcie szumów,
 • Tolerancja,
 • Częstotliwość graniczna,
 • Dopuszczalna moc strat,

Budowa Oporników

Budowa rezystora zależy od wielu czynników gdzie bierze się pod uwagę późniejsze wykorzystanie, koszt wykonania elementu, warunki pracy i wiele innych. Do najpopularniejszych z nich nalezą rezystory z warstwą węglową (starszego typu), które zbudowane są z rurki ceramicznej pokrytej specjalnym włóknem węglowym posiadającym daną wartość rezystancji.

W nowoczesnych rezystorach węgiel zostaje zastąpiony specjalnym metalem (np. nikiel, chrom, cyna) co daje dużo więcej stabilności i powoduje, że koszt wykonania takiego elementu jest nieco niższy.

Rezystor - kod paskowy
Rezystor – kod paskowy