Wpływ rozwoju elektroniki na kontakty międzyludzkie

W dobie coraz szybszego rozwoju elektroniki, można zaobserwować zanik relacji międzyludzkich. Zauważalny głównie wśród młodych osób nałóg ciągłego sprawdzania danych na portalach społecznościowych, wypiera chęć spotkań z innymi.

Wszystko czego potrzebujemy się dowiedzieć można przeczytać w Internecie, zarówno na temat aktualnych wydarzeń stricte medialnych, dziejących się w kraju czy na świecie, jak również aktualności z życia znajomych. Kiedyś, aby się skomunikować konieczne było spotkanie danej osoby. Potem nastała era połączeń telefonicznych, powoli przeradzająca się w rozmowy za pośrednictwem wiadomości tekstowych. Realne kontakty, już nawet te słowne zostały ograniczone do minimum.

Konsekwencje rozwoju elektroniki

Następstwem takich przemian są trudności w zawieraniu znajomości czy swobodnym komunikowaniu się z drugim człowiekiem w inny sposób niż za pomocą Internetu. Młodzi ludzie wkraczający w dorosłe życie borykają się z problemem załatwiania spraw poprzez bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Wszelkie rozmowy ograniczane są do minimum, a konieczność ich przeprowadzenia wiąże się ze stresem i trudnością w złożeniu sensownych zdań.

Z tym faktem wiąże się również problem z tworzeniem zdań złożonych, nie ograniczających się jedynie do krótkich fraz powszechnie używanych w przypadku wiadomości tekstowych. Co prawda problem ten nie dotyczy ogółu, jednak w okresie kiedy rozwój elektroniki nie wpłynął jeszcze tak bardzo na komunikację międzyludzką ograniczony był do jednostek, a nie tak wielkiej grupy społecznościowej jak obecnie.