Kierunki inżynierskie – dla kogo to dobra droga?

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (aktualnie szkół ponadpodstawowych) po usłyszeniu ostatniego dzwonka zastanawiają się nad swoją przyszłością, która w obecnych czasach może przybrać różne formy – mają do wyboru kilka możliwości. Oferta kształcenia jest całkiem przejrzysta, a najpopularniejszym wyjściem są studia. Co jednak mają począć ci, którzy niekoniecznie dobrze poradzili sobie z maturą lub zatrzymała ich królowa nauk- matematyka?

Dylematy są ogromne, ale bez obaw- na te osoby, których pokonała matura czeka plan B, którym jest szkoła policealna. Co prawda nie jest to spełnieniem marzeń dla osób, których marzeniem były studia, jednak może stać się to miejscem, które pozwoli trzymać kontakt z ludźmi, a jednocześnie pokrewny kierunek może umożliwić lepsze przygotowanie do poprawiania matury- powtarzanie tych samych serii materiału. Istnieje jeszcze plan C, którzy obierają te osoby, które skupiają się w 100% na swoim celu, którym jest praca i zarabianie pieniędzy na przyszłe studia i przy tym nauka do poprawy matury na wystarczający procent.

Jednak nie o tym miał być ten artykuł. Artykuł miał powstać dla uczniów, którzy pokonali maturę, zdobyli wystarczającą ilość procentów, aby przekroczyć dany próg. Dla każdego kierunku uczelnie wyśrubowują inny próg punktowy, którzy abiturienci muszą pokonać. W zależności od kierunku potrzeba też wybrać odpowiednie przedmioty, które będziemy zdawać na maturze i umożliwią one nam udział w rekrutacji na dany kierunek. Na kierunki inżynierskie te przedmioty to głównie: matematyka, geografia, fizyka, chemia czy biologia.

Kierunki inżynierskie to te, po których ukończeniu absolwenci mają tytuł inżyniera. Oczywiście mogą poszerzać swój zakres wykształcenia o dodatkowy tytuł magistra, ale w zakresie nauk, z których ma się tytuł inżynierski. Studia, po ukończeniu których można uzyskać tytuł inżyniera obejmują tak naprawdę szeroki wachlarz kierunków- od stricte technicznych, poprzez mechaniczne aż po artystyczne. Poniżej zostanie przedstawionych kilkanaście kierunków studiów, które są tylko niewielką częścią tego, co można spotkać w polskich uczelniach, wraz ze skromnym opisem. Zapraszam do lektury.

Architektura i architektura krajobrazu.

Te kierunki są przeznaczone dla osób, które cechują się następującymi cechami charakteru: systematyczność, wytrwałość oraz poczucie estetyki. Wszystko to powinno być okraszone jednocześnie umysłem technicznym z zamiłowaniem do fizyki czy konstrukcji a nawet zamiłowaniem do mechaniki. Architektura to są studia, które kształcą przyszłych pracowników w bardzo wymagającej gałęzi rynku- wiele osób korzysta z usług architekta w momencie budowy domu, albo projektowaniu nowo zakupionego mieszkania. W przypadku architektury krajobrazu projektowane są krajobrazy, które głównie obejmują większe tereny- parki, tereny zielone czy rabatki.

Ten kierunek jest dostępny praktycznie na każdej uczelni, jednak najbardziej prestiżowe są te na politechnikach. Są to uczelnie, na których dostępne są tylko i wyłącznie kierunki techniczne, więc można się skonfrontować z innymi umysłami ścisłymi.

Automatyka i robotyka.

Ten kierunek, jak wszystkie inne jest głównie realizowany przez politechniki, jednak nie brak ich również na zwykłych uniwersytetach. Studia są uważne za te z rangi trudnych, jednak osoba, która dobrze odnajduje się w takich przedmiotach jak: fizyka, matematyka lub informatyka nie powinien mieć problemu z zajęciami na tym kierunku. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę w różnych firmach, m. in.: laboratoriach, przedsiębiorstwach czy firmach z nowymi technologiami. Zajęcia na tych studiach są urozmaicone wieloma przedmiotami, które pozwalają później działać na wielu płaszczyznach- programowaniu w różnych językach, pozwalają zaczerpnąć wiedzy z innych dziedzin: mechatroniki, mechaniki, elektrotechniki czy programowaniu systemów operacyjnych.

Bioinżynieria.

Jest to kierunek, który jest powiązaniem przede wszystkim dwóch przedmiotów: chemii i biologii. Bioinżynierowie przeważnie pracują w laboratoriach, więc dlatego wiedza chemiczna jest najbardziej potrzebna, w mniejszym stopniu biologiczna, jednak wszystko zależy od sektora badań. Podczas zadeklarowania przedmiotów maturalnych, osoby, które widzą siebie jako laboranta powinny zdecydowanie postawić na zdawanie biologii i chemii na poziomie rozszerzonym. Jak w każdym zawodzie, tak i w bioinżynierii trzeba mieć określone cechy charakteru, które ostatecznie mogą pozwolić nam na realizowanie się w przyszłej pracy. Są to: cierpliwość, skrupulatność oraz realne chęci do nauki. Absolwenci tego kierunku mogą szukać dla siebie miejsc pracy w laboratoriach- ośrodkach badawczych, przemyśle farmaceutycznym lub spożywczym a także administracji samorządowej.

Biotechnologia. Biotechnologia medyczna.

Kobieta obserwująca próbki pod mikroskopem.To prężnie rozwijający się kierunek studiów, który z roku na rok liczy sobie coraz więcej zainteresowanych. Głównym zadaniem, które należy do biotechnologa jest zdolność do rozpoznawania procesów technologicznych, które mogą być wykorzystywane w wielu sektorach życia ludzi, między innymi z zakresu mikrobiologii, biochemii czy ochrony środowiska. Kierunek ten jest zaliczany do tych z cięższych, więc również rekrutacja na ten kierunek rządzi się własnymi prawami- konkurs świadectw i wyników matur jest decydujący. Jeśli zaś spojrzeć na to, jak bardzo biotechnolodzy są pożądani na rynku pracy, na pewno warto przemyśleć wybór tego kierunku, jeśli czujemy do tego pociąg. Siostrą biotechnologii jest jej odmiana- biotechnologia medyczna, która głównie zajmuje się zagadnieniami bliższymi życiu człowieka i zachodzących w jego organizmie procesów, niż tego, co nas otacza. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do prac badawczych z zakresu nauk medycznych, tj. anatomia, fizjologia czy histologia.

Elektronika, elektrotechnika.

Z uwagi na to, jak bardzo świat elektroniki ogarnął czasy współczesne, potrzeby rynku stały się coraz bardzo skonkretyzowane- potrzebni specjaliści od ogarnięcia wszystkich światłowodów, urządzeń elektronicznych… Po to właśnie są potrzebne studia z zakresu elektroniki, które uczą studentów jak naprawić bądź skonstruować urządzenia elektroniczne, a także sprzęty codziennego użytku- telewizory, telefony komórkowe oraz radioodbiorniki, które ewidentnie są sprzętami, bez których nie można się obyć. Absolwenci kierunku studiów elektronika dostają praktyczną wiedzę, która umożliwia im pracę w instytutach naukowo-badawczych, ale również w działach technicznych różnych firm. Elektrotechnika jest dziedziną pokrewną dla powyższego kierunku, chociaż zajmuje się nie sprzętami, a instalowaniem, zabezpieczaniem i ochroną urządzeń elektrycznych. Istotne jest jednak to, że każdy inżynier jest po trosze elektronikiem i elektrotechnikiem. Aby wziąć udział w rekrutacji należy przede wszystkim postawić na fizykę i informatykę i w tych przedmiotach pokładać swoją nadzieję na maturze.

Geodezja i kartografia.

Geodezja jest trochę pokrewnym kierunkiem do architektury, ponieważ należy mieć dobrze wykształconą wyobraźnię przestrzenną oraz należy skrupulatnie podchodzić do projektów. Geodeci współpracują z architektami, pracują także w terenie, więc mogą uniknąć rutynowych działań w obrębie domów i mieszkań- planowania pomieszczeń, itp. Najlepiej punktowanym przedmiotem podczas rekrutacji na ten kierunek jest geografia oraz matematyka. Zakres przedmiotów na tych studiach obejmuje głównie umiejętności geometryczne, geograficzne oraz matematyczne (stosowanie różnego rodzaju obliczeń). Dodatkowo dużo uwagi należy poświęcić zajęciom z zakresu fizyki, tworzenia rysunku technicznego oraz map numerycznych.

Gospodarka przestrzenna.

Jest kierunkiem, który łączy w sobie kilka dziedzin, czyli mówi się, że ma charakter interdyscyplinarny. Z pewnością studenci nie nudzą się na zajęciach, ponieważ jest zmienność treści, które trzeba przyswoić. Absolwenci tego kierunku mają niezbędną wiedzę, by móc pracować w administracji samorządu terytorialnego, ale także wszystkich urzędach, które zarządzają zmianami przestrzennymi. Z pewnością podczas rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna maturzyści muszą przedstawić wynik z geografii lub matematyki na poziomie rozszerzonym. Podczas edukacji na tym kierunku warto zwrócić uwagę na kilka przedmiotów, do których należą: statystyka, gospodarowanie gruntami czy planowanie przestrzenne.

Inżynieria medyczna.

Studia na tym kierunku z pewnością należą do tych zawodów, które pozwalają na szybkie i konkretne zatrudnienie, ponieważ niewielu inżynierów jest w tej dziedzinie, a rynek wciąż potrzebuje nowych, mądrych głów. Inżynierowie medyczni są odpowiedzialni za każdy sprzęt, który jest potrzebny w sektorze medycznym. Głównie za ten sprzęt, który jest najnowocześniejszy. Odpowiedzialność inżyniera za sprzęt skupia się na tym, by dane maszyny obsługiwać, ale również serwisować, a także zupełnie na początku odpowiednio zaprojektować, tak, by mógł pomagać osobom chorym. Potencjalni kandydaci na ten kierunek będą musieli skupić się na gruntownym przygotowaniu się do matury w zakresie fizyki i chemii.

Mechatronika.

Ten kierunek studiów jeszcze kilka lat temu nie był zbytnio popularny wśród ludzi, którzy uważali go za mało przyszłościowy. Jednak w miarę rozwoju techniki, zainteresowanie ewoluowało i powiększający się popyt na mechatroników spowodował większą ilość kandydatów na tenże kierunek. Co to właściwie ta mechatronika? To nauka, która obejmuje przede wszystkim projektowanie wszystkich systemów mechanicznych, które można wykorzystać do budowy maszyn ułatwiających życie człowieka. Dodatkowo obejmuje także budowę oraz testowanie tych systemów, aby były jak najdoskonalsze w kontekście życia zwykłego Kowalskiego. Jak na każdym kierunku należy osiągnąć pewien wynik na maturze- uwagę należy poświęcić fizyce i matematyce, czyli królowym nauk.

Absolwencie! Jeśli czujesz, że przedmioty ścisłe nie sprawiają Ci problemów, czujesz się optymalnie podczas zajęć z fizyki, chemii lub matematyce- z pewnością powyższe kierunki są dla Ciebie i będziesz czul się w nich jak ryba w wodzie. Żeby dowiedzieć się więcej, musisz poczytać artykuły dostępne na stronach poszczególnych Uczelni, ponieważ tam znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji.
Dąż do celu, spełniaj marzenia. Wszystkiego dobrego!