Diody


Diody posiadają właściwość jednokierunkowego przewodzenia prądu. Stosowane są, więc w zasilaczach (link) jako prostowniki prądu zmiennego, a także jako elementy progowe umożliwiające na przykład przepływ prądu w obwodzie, gdy napięcie na diodzie przekroczy określoną wartość. Diody mają wie końcówki: anodę i katodę, która oznaczona jest na obudowie kreską lub kropką. Przepływ prądu przez diodę (od anody do katody) następuje wtedy, gdy napięcie na anodzie jest wyższe od napięcia na katodzie o pewną wartość zwaną napięciem przewodzenia. Napięcie to zależy od materiału, z którego wykonana jest dioda: dla krzemu wynosi ono ok. 0,7V, dla germanu 0,3V. Do celów prostowniczych stosuje się diody dla bardzo różnych prądów przewodzących. Ze względu, że diody prostownicze stosuje się bardzo często zostały wprowadzone gotowe mostki prostownicze, zawierające odpowiednie połączenie diod prostowniczych – przykładem takiego mostka może być mostek Greatz’a.

Dioda Zenera

Odmianą diod zwykłych jest dioda Zenera tzw. stabilitrony. Mogą one przewodzić prąd w odwrotnym kierunku, ale tylko w momencie przekroczenia określonego napięcia na złączu katoda-anoda, natomiast w kierunku przewodzenia zachowują się jak normalne diody. Diody Zenera stosuje się do stabilizacji napięcia zasilania. Posiadają one na obudowie napisaną wartość napięcia przebicia (przewodzenia w odwrotnym kierunku) np. 3V6 – 3,6V; 5V6 – 5,6V.

Diody LED

Diody LED
Diody LED

Diody LED są również odmianą tradycyjnych diod. Potrafią one emitować światło! Zaczynają powoli zastępować tradycyjne żarówki – są bardziej niezawodne, a ich efektywność energetyczna jest nieporównywalnie większa. Diody LED (elektroluminescencyjne) różnią się od diod zwykłych jedynie napięciem przewodzenia wynoszącym 1,4V dla diod czerwonych i 2V dla diod żółtych i zielonych. Najczęstszym problemem jest podłączenie zwykłej diody LED przykładowo do baterii. Jak wcześniej można było zauważyć polaryzacja diody ma bardzo ważne znaczenie. W przypadku podłączenia anody do plusa zasilania, a katody do minusa, prąd zacznie płynąć przez diodę, która wyemituje światło. Jednak, co się stanie, gdy podłączymy odwrotnie? Nic, kompletnie brak jakiekolwiek reakcji. Dioda nie emituje światła, a prąd przez nią płynący jest równy 0. Jeszcze pamiętam te czasy, kiedy kupiłem sobie gwiazdę 64 diod LED. Zmontowałem ją bardzo szybko. Podłączyłem zasilanie, a tu żadna dioda nie świeci! Zacząłem sprawdzać wszystkie połączenia i nie znalazłem żadnego błędu. Na końcu sprawdziłem polaryzację diod – była błędna. Wyobrażacie sobie jak musiałem się namęczyć żeby odlutować i ponownie przylutować 64 LED-ów. To był koszmar, dlatego należy pamiętać, że anodę (symbol A) podłączamy do plusa zasilania, a katodę do minusa.

Fotodiody

Istnieją również fotodiody, które różnią się od diod konwencjonalnych tym, że ich prąd w kierunku zaporowym nie jest bliski zeru, lecz zależy od natężenia światła.