Srebro w elektronice

Srebro znajduje szerokie zastosowanie nie tylko w elektronice lecz również w całym szeroko pojętym przemyśle – według statystyk, aż 63% srebra wydobytego w latach 2003 – 2013 zostało przeznaczone na pokrycie zapotrzebowania przemysłu na ten surowiec. Warto tutaj dla porównania podać że w przypadku złota zapotrzebowanie przemysłu stanowiło jedynie 10% całkowitego popytu na nie.

Poza przemysłowymi zastosowaniami srebra dalszą część zapotrzebowania na ten surowiec stanowi biżuteria oraz sztućce i naczynia.

Zastosowanie srebra w elektronice

Srebro w elementach elektronicznych oraz elektrycznych praktycznie ze stu procentowym prawdopodobieństwem można znaleźć w włącznikach, wyłącznikach, stycznikach, przekaźnikach i bezpiecznikach. Jest ono również obecne w obwodach drukowanych praktycznie wszystkich urządzeń elektronicznych. Przykładem urządzenia zawierającego srebro, z którym każdy miał styczność jest jest klawiatura komputerowa. Ze względu na swoje właściwości srebro stanowi również ważny element stopów lutowniczych.

Kolejnym obecnie coraz popularniejszym zastosowanie tego metalu jest wytwarzanie ogniw fotowoltaicznych pozwalających na wywarzanie energii elektrycznej dzięki promieniowaniu słonecznemu.

Obecność srebra w urządzeniach elektronicznych

Srebro znajdziemy między innymi w takich urządzaniach jak:

  • Komputery – każdy zawiera średnio 1g srebra,
  • Telefony komórkowe – około 0,25g srebra,
  • Panel fotowoltaiczny – około 0,1g na 1W mocy panelu,