Element (nie)liniowy jako składowa obwodu elektrycznego

W elektrotechnice istnieją dwa rodzaje elementów obwodu. Jednym z nich jest element liniowy, a drugi to element nieliniowy. To właśnie o tym drugim będzie poświęcony niniejszy tekst. Element nieliniowy charakteryzuje się w przeciwieństwie do liniowego tym, iż jego charakterystyka prądowo napięciowa dość wyraźnie odbiega od linii prostej.

Obwód elektroniczny - element obwodu
Obwód elektroniczny – element obwodu

Rezystancja – opór wewnętrzny

Opór wewnętrzny takiego elementu czyli rezystancja zależy od prądu, który w danym momencie przepływa przez ten element. Do określenia rezystancji takiego elementu należy znać dwa podstawowe pojęcia. Chodzi o rezystancję dynamiczną i statyczną. Ta pierwsza jest pochodną napięcia względem prądu występujących w danym punkcie pracy. Z kolei ta druga to zwykły stosunek napięcia i prądu także w wybranym punkcie pracy.

Element nieliniowy – przykład

Najbardziej znanym elementem nieliniowym jest bez wątpienia zwykła żarówka elektryczna, która obecna jest w każdym gospodarstwie domowym. Do grona tego można jeszcze zaliczyć choćby warystor bądź też bareter, który niegdyś służył do stabilizacji natężenia prądu w obwodach, w których występowały lampy elektronowe. Został on wyparty przez układy elektroniczne, które spełniają właśnie te funkcje.

Obwody elektryczne

Elementy nieliniowe jak i liniowe są zawarte w obwodach elektrycznych, a te są z kolei liniowe bądź nieliniowe. Do spełnienia tego drugiego warunku wystarczy, iż w danym obwodzie wystąpi przynajmniej jeden element nieliniowy,