Odnawialne Źródło Energii – Energetyka Wiatrowa

Rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i systematyczne wyczerpywanie paliw kopalnianych przyczyniają się do wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Energetyka wiatrowa może stanowić alternatywne źródło energii i przyczynić się znacząco do ochrony środowiska naturalnego.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i wzrost poziomu energii elektrycznej uzyskiwanej ze źródeł alternatywnych wpłynie w znacznym stopniu na ochronę środowiska naturalnego oraz będzie miało wpływ na spowolnienie efektu cieplarnianego. Efekt cieplarniany jest jednym z negatywnych skutków skażenia środowiska. Energetyka wiatrowa zaliczana jest do proekologicznych tzw. zielonych źródeł energii. Zielone źródła energii mogą w znaczący sposób przyczynić się do zahamowania emisji związków pochodzących ze spalania paliw stałych.

Energetyka wiatrowa – alternatywne źródło energii

Wykorzystywanie elektrowni wiatrowych, jako alternatywnego źródła energii spowolni proces wyeksploatowania konwencjonalnych źródeł energii. Rozwój energetyki alternatywnej może mieć kluczowe znaczenie dla całego rozwoju gospodarki i regionów, na których będą usytuowane elektrownie. Niskie koszty eksploatacyjne, możliwość natychmiastowego przekształcenia energii mechanicznej wiatru w energię elektryczną oraz troska o środowisko naturalne to atuty zielonych źródeł energii.

Niskie koszty eksploatacyjne elektrowni wiatrowych i możliwość współpracy elektrowni wiatrowych z elektrowniami wodnymi i gazowymi to tylko niektóre zalety alternatywnych źródeł energii. Energetyka wiatrowa może przyczynić się do zabezpieczenia energetycznego kraju (zabezpieczenie konwencjonalnych źródeł energii i różnicowanie źródeł) poprawić stan środowiska naturalnego i zredukować emisję gazów cieplarnianych. Zasilanie tylko wybranych na początku indywidualnych odbiorców zielonym źródłem energii może stanowić przełom i krok w przyszłość oraz zmienić punkt widzenia w postrzeganiu energetyki wiatrowej.

Elektrownia wiatrowa podczas pracy