SMED – nowoczesne metody przezbrojenia

Skrótowiec SMED oznacza stosunkowo nowe pojęcie, pod jakim kryją się ramy czasowe nieprzekraczające kilku minut, w jakich można zamknąć proces produkcji. SMED jest często używany zamiennie z pojęciem Szybkiego Przejścia Produkcyjnego, oba określają praktykę polegającą na dynamicznej zmianie warunków procesu produkcji w celu szybkiego dostosowania ich do wytwórstwa nowego rodzaju produktu. Podobne metody są coraz częściej poszukiwane w wielu branżach zajmujących się wytwórstwem, ponieważ są odpowiedzią na wiele współczesnych problemów, takich jaki: wzrastające zapotrzebowanie na zróżnicowanie produkowanych artykułów, zmniejszony okres ich przydatności i konieczność znacznego ograniczenia przestrzeni magazynowej.

Szybkie Przejście Produkcyjny – Wdrożenie

Wdrożenie SMED czy też Szybkiego Przejścia Produkcyjnego jest kluczowe dla wzmoceniania konkurencyjności zakładów produkcyjnych przygotowujących, przetwarzających i wytwarzających wiele różnych artykułów na pojedynczej maszynie, linii produkcyjnego albo w jednym pomieszczeniu. SMED pozwala przedsiębiorcom na ograniczenie zapotrzebowania na przestrzeń magazynową nie zmniejszając możliwości zaspokojenia zapotrzebowania klienta na produkt dostosowany do jego potrzeb. Inną korzyść z zastosowania SMED jest taka, że zwiększa rentowność zakładu posiadającego na stanie drogie maszyny i oprzyrządowanie, ponieważ mogą one zostać wykorzystane prz wyrobie wielu różnych artykułów. Szybkie Przejście Produkcyjne ma wiele trudnodostrzegalnych zalet w postaci zmniejszenia ryzyka wystąpienia „Produkcji w toku” albo zwrotu nakładów na utrzymanie wyposażenia zakładu dzięki polepszonej jego eksploatacji.

W celu zrozumienia jak SMED może pomóc w procesie produkcyjnym powinniśmy spojrzeć na proces zmiany produkcyjnej. Zwykle kiedy ostatni produkt z serii został już wytworzony sprzęt zostaje wyłączony, linia produkcyjna oczyszczona, a oprzyrządowanie usunięte lub zrekonfigurowane, względnie nowe oprzyrządowanie może być instalowane dla zwiększenia efektywności wytwórstwa w kolejnym przewidywanym planie produkcyjnym. Wszystko zostaje doregulowane, najważniejsze współczynniki są na odpowiednim poziomie (temperatura topnienia, wypełnienie akumulatorów i zbiorników itd.) – wtedy rozpoczyna się rozruch: produkcja jest w toku, ale nanoszone są w niej wciąż poprawki dla poprawienia jej jakości i optymalizacji szybkości. To wszystko zabiera sporo czasu, który dzięki SMED może zostać zaoszczędzony.

Wdrażanie SMED – Jak Zacząć?

Wydajne programy SMED określają i dzielą proces szybkiego przejścia z produkcji jednego produktu do drugiego na kluczowe operacje – Zewnętrzna Konfiguracja obejmuje operacje, które mogą zostać dokonane podczas pracy maszyn i zanim rozpocznie się samo przejście, Wewnętrzna Konfiguracja dotyczy tych zmian, które muszą zajść dopiero w momencie zatrzymania pracy maszyn. Poza tymi istnieją jeszcze inne, mniej ważne operacje; poniższe krótkie wyjaśnienie powinno pokazać, jak zabrać się skutecznie za SMED:

Pozbądź się wszelkich naddatków – nieptrzebną podwójną linię barierek zastąp, tam gdzie taka spełni swoją rolę, pojedynczą. Wszelkie pozostałe elementy uczyń tak wielofunkcyjnymi jak to tylko możliwe.

Przeprowadź Konfigurację Zewnetrzną – zbierz wszystkie części i narzędzia, materiały, składniki… Nie ma nic gorszego niż zakończenie przejścia produkcyjnego i nagłe zdanie sobie sprawy, że jakiś kluczowy komponent nie jest właśnie na stanie.

Uprość Wewnętrzną Konfigurację – użyj zatyczek, krzywek, zacisków w celu odpowiedniej regulacji procesu produkcji, tam gdzie to możliwe używaj klamek, dźwigni i zacisków. Pamiętaj, że przydatność śrubki albo bolca wyznacza ostatni okres jej użytkowania.

Mierz, mierz i jeszcze raz mierz – jedynym rozwiązaniem na ustalenie czy Przejście Produkcyjnie istotnie wpłynęło na zaoszczędzenie czasu jest jego zmierzenie.

Pomiar Czasu

Zawsze mierz czas, jaki został niepotrzebnie stracony podczas SMED oraz wszelkie nadprogramowe strat czasowe w
czasie rozruchu samego procesu produkcji byś mógł na tej podstawie ustalić jakie ulepszenia istotnie zaszły. Widziałeś kiedykolwiek obsługę wyścigów samochodowych w akcji? Ona dopracowała SMED w najdrobniejszym szczególe. W mniej niż 15 sekund może wkonać dosłowanie dzisiątki operacji pocznając od zmiany opon po dolanie paliwa do baku, zmianę zawieszenia i dostarczenie płynów kierowcy. Przyjrzyj się uważnie następnym razem – zawsze zobaczysz jakąś osobę ze stoperem w ręku odpowiedzialną za mierzenie postępu w trakcie wykonywanych zadań.

Korzyści z Wdrożenia SMED

Program SMED daje przedsiębiorcom wiele korzyści, o których należy wspomnieć: zmniejszenie czasu przestoju związanego z procesem Przejścia, zmniejszenie strat czasowych w okresie rozruchu. Dodatkowe korzyści to również:

  • Redukcja „Pracy w toku” oraz rozmiarów serii produkcyjnej,
  • Redukcja przestrzeni magazynowej potrzebnej dla wyprodukowanych artykułów,
  • Polepszona eksploatacja sprzętu,
  • Zwiększona rentowność bez potrzeb dokonywania nowych inwestycji w zakresie modernizacji istniejącego wyposażenia.

Wiele innych zalet SMED zostanie dostrzeżonych w trakcie jego wdrożenia i gdy będzie on już poprawnie działał.