Energetyka Konwencjonalna

Energia konwencjonalna wykorzystuje w swoim procesie tworzenia wszystkie nieodnawialne źródła energii. Warto zaznaczyć, że nieodnawialne źródła energii są zdefiniowane jako te, które nie potrafią się odnowić wcale bądź potrzebują do tego setek lat.

Na dzień dzisiejszy jako znane nam źródła nieodnawialne są przede wszystkim uran, torf, gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny oraz brunatny. Zazwyczaj źródła te wykorzystywane są w przemyśle energetyki. Dlatego możemy zawdzięczać im przede wszystkim produkcje prądu.

Do obiektów wykorzystujących na szeroką a nawet globalną skale są przede wszystkim elektrownie cieplne lub elektrownie jądrowe. Elektrownie cieplne działają poprzez spalanie nieodnawialnych czyli konwencjonalnych źródeł energii. W taki sposób pozyskują odpowiednią temperaturę, która
jest wykorzystywana na wiele sposobów.

Natomiast elektrownie jądrowe wykorzystują w swoich działaniach jedno ze źródeł energii konwencjonalnej, a jest nim uran.

Coraz częściej spotykamy się z informacjami, że źródła te są na skraju wyczerpania, dlatego też niektóre z państw, przestają ich wykorzystywać.