Kategorie
Odnawialne źródła energii

Wielkopowierzchniowe Słoneczne Instalacje Grzewcze w Europie

Słoneczne instalacje grzewcze są w całej Europie już tak popularne jak i wiedza o odnawialnych źródłach energii. Jednak wielkopowierzchniowe systemy kolektorów słonecznych  pozostają  ciagle  tematem nierozwiniętym do końca.

W Europie zostało zainstalowanych ponad 20 milionów m2 oszklonych kolektorów słonecznych, co odpowiada około 14 GWTh słonecznej termalnej energii (stan na 2007 rok). Głównie kolektory słoneczne są instalowane w małych systemach (2 – 30 m²). Obecnie istnieje ponad 120 udokumentowanych wielkopowierzchniowych instalacji słonecznych które posiadają więcej niż 500 m2(~350 kWth) kolektorów słonecznych. Ich całkowita powierzchnia wynosi około 200 000 m² (~140 MWth) co stanowi ~1 % wszystkich instalacji .

Wielkoskalowe Słoneczne Systemy Grzewcze – Liderzy

Wielkoskalowe instalacje słoneczne są stosowane od lat70’. Szwecja miała wiodąca rolę w tych demonstracjach wraz z Holandią i Danią. W latach 90. zainteresowanie wielkopowierzchniowymi instalacjami słonecznymi wzrosło w Niemczech i Austrii. Około 100 nowych obiektów z powierzchnią ponad500 m²kolektorów słonecznych zostało oddanych do eksploatacji od połowy lat 90-tych. Obecnie w Europie istnieje około 120 wielkopowierzchniowych instalacji słonecznych, z których 30 ma nominalną moc 1 MWth lub więcej.

Wielkopowierzchniowe instalacje słoneczne dostarczają ciepło głównie dla osiedli mieszkaniowych. Zestawienie  największych instalacji słonecznych (>2 MWth) jest zawiera tabela poniżej.

Słoneczna instalacja wielkopowierzchniowaRok uruchomienia instalacjiPowierzchnia kolektorów slonecznych [m²]
Marstal199618 300
Kungälv200010 000
Brædstrup20078 000
Nykvarn19847 500
Graz (AEVG)20065 600
Falkenberg19895 550
Neckarsulm19975 470
Crailsheim20035 470
Ulsted20065 000
Ærøskøping19984 900
Friedrichshafen19964 050
Rise20013 575
Ry19883 040
Hamburg19963 000
Schalkwijk20022 900
München20072 900

Obecnie rozwojowi podlegają głównie wielkopowierzchniowe instalacje słoneczne z krótkoterminowym magazynowaniem ciepła dla osiedli mieszkaniowych, ale także dla przemysłu. W Europie południowej następuje rozwój zastosowania instalacji do chłodzenia.
Stały rozwoju instalacji z długoterminowym przechowywaniem ciepła dotyczy głównie Danii i Niemiec.

Warunki nasłonecznienia w krajach europejskich:

Średnia suma roczna na płaszczyznę poziomą, kWh/(×m2 K)Średnia suma roczna na płaszczyznę pochyloną 30o, kWh/(×m2 K)
Dania1031 (Hojbakkegard)1186
Niemcy1024 (Berlin)1153
Szwecja1047 (Sztokholm)1219
Holandia991 (Vlissingen)1179
Wielka Brytania994 (Kew)1066
Polska972 (Warszawa)1074

Wszystkie wymienione na wstępie państwa, z wyjątkiem Austrii o wyraźnie lepszym nasłonecznieniu, mają roczne sumy nasłonecznienia zbliżone do wartości średnich polskich. Należy więc spodziewać się, że także osiągi instalacji słonecznych powinny być zbliżone. W rzeczywistości jednak, zasadniczą rolę odgrywa projekt kolektorów słonecznych i związane z tym uwarunkowania.

Dalszy rozwój wielkopowierzchniowych instalacji słonecznych umożliwi odegranie znaczącej roli w dostawie energii cieplnej na europejskim rynku energii w przyszłości.

Największy potencjał do wzrostu użytkowania wielkopowierzchniowych instalacji słonecznych mają Niemcy (~550 PJ), Francja (~300 PJ), Wielka Brytania (~250 PJ), Polska (~120 PJ), Holandia (~100 PJ), Włochy (~80 PJ) i Belgia (~70 PJ). Obecnie znaczący rozwój rynku energii słonecznej można zauważyć w Niemczech i Francji, podczas gdy w Wielkiej Brytanii, Polsce i Holandii ten rozwój dopiero następuje.

Największa Na Świecie Wielkopowierzchniowa Grzewcza Instalacja Słoneczna

Instalacja ta znajduje się w Danii, w Aeroe i jest własnością ciepłowni dzielnicy Marstal. Od 1 maja do 1 października instalacja słoneczna pokrywa 100 % zapotrzebowania na ciepło Marstal. Każdego roku miasto Marstal zastępuje energią słoneczną około 820.000 litrów oleju co odpowiada zmniejszeniu emisji o 2200 ton CO2 rocznie. Kolektory skierowane są na południe, pochylone wyglądem poziomu pod kątem od 30 do 40 stopni. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez mróz, czynnik roboczy w systemie zawiera 40% glikolu. Kolektory słoneczne w bateriach są połączone szeregowo, tak aby woda mogła przebiegać przez 10 paneli słonecznych. Instalacja słoneczna pokrywa zapotrzebowania od 25 do 30 % na energię cieplną ciągu całego roku.

W Danii nie ma dopłat do instalacji słonecznych, zarówno do małych jak i dużych. Pomimo tego wskaźniki ekonomiczne są korzystne. Ogrzewanie energią słoneczną zapewnia oszczędność na tyle dużą, że ciepłownie w momencie zastosowania instalacji słonecznej mogą obniżyć koszty energii od 5 do 15 %. Ekonomia energii słonecznej w najbliższych latach będzie jeszcze korzystniejsza, ponieważ ceny paliw kopalnych wzrastają natomiast energia słoneczna jest dostępna powszechnie.

Kategorie
Odnawialne źródła energii

Chiny – Największa Elektrownia Wodna

Jakie jest jedno z najbezpieczniejszych źródeł pozyskiwania energii odnawialnej? Z pewnością jest to elektrownia wodna. Generalnie jej definicja opisuje, że jest ona swego rodzaju zakładem przemysłowym, zamieniającym energię potencjalną wody na elektryczną. Są wyjątkowo tanim źródłem energii i potrafią w bardzo szybkim tempie zamieniać generowaną moc w zależności od zapotrzebowania. Jednak, żeby nie było tak pięknie, nie każde miejsce stwarza warunki do ich zbudowania. Kolejną wadą jest również to, że budowanie zapór pod elektrownie wodne często wpływa na zmianę naturalnego biegu rzeki i w efekcie może wpłynąć na zmiany zachodzące w ekośrodowisku.

Typy elektrowni wodnych

Wśród popularnych elektrowni wodnych znajdziemy zapory, elektrownie szczytowo-pompowe, przepływowe, pływowe oraz małe elektrownie wodne. Zapory umożliwiają piętrzenie się wody, a ilość energii potencjalnej wody jest wprost proporcjonalna do wysokości traconej przez wodę w obrębie tego typu elektrowni. Drugi typ tych elektrowni, czyli szczytowo-pompowe, dostosowują produkcję energii w stosunku do jej chwilowego zapotrzebowania. Jeżeli zapotrzebowanie na energię jest małe, jej nadmiar jest automatycznie wykorzystywany do pompowania zbiornika umieszczonego na dużej wysokości. Jeżeli zapotrzebowanie na energię jest większe, woda jest uwalniania, a jej energia jest zamieniania na elektryczną. Wody nie spiętrzają natomiast elektrownie przepływowe – ograniczając się tylko i wyłącznie do mocy pochodzącej z naturalnie płynącej wody. Natomiast elektrownie pływowe wykorzystują z kolei energię wody morskiej podczas jej spiętrzania w czasie pływów. Mimo, że ich moc zmienia się w ciągu doby, stanowi to jednak przewidywalne zjawisko, dzięki któremu stosunkowo łatwo jest uzupełnić energię w specjalnie zbudowanych zbiornikach, co z kolei skutecznie umożliwia jej ciągłe generowanie. Oprócz wcześniej wspomnianych, mówimy także o małych elektrowniach wodnych, które wyróżniają się tym, że swoimi rozmiarami i sposobami generowania energii nie rzutują w żaden sposób na zmiany zachodzące w środowisku.

Największa elektrownia wodna na świecie

Największe elektrownie tego typu, a jednocześnie najstarsze i generujące najwięcej energii, powstały w Chinach. Państwo to znane jest z największej światowej rocznej produkcji energii pochodzącej właśnie z tego typu źródła odnawialnego. W Chinach znajduje się też największa na świecie elektrownia wodna, znana pod nazwą Zapory Trzech Stawów, osiągająca niesamowitą moc 20 300 MW. Elektrownia ta należy do zaporowego typu elektrowni wodnych, co oznacza, że jest zbudowana w postaci tamy na rzece Jangcy. Zapora ma ponad 2, 3 km długości oraz 185 m wysokości, a została wybudowana w latach 1993-2008. Koszt inwestycji pochłonął miliardy dolarów, lecz nic w tym dziwnego – jej zadaniem jest nie tylko dostarczenie energii mieszkańcom, ale także zapobieganie powodziom. Do uruchomienia elektrowni użyto aż 26 turbin, co pozwoliło stworzyć zbiornik wodny o pojemności 39 mld sześciennych wody i niestety, skutkowało przesiedleniem ponad miliona mieszkańców danego rejonu rzeki Jangcy.

Przyglądając się ogólnym statystykom światowym, Chiny zbudowały niesamowite monstrum, które w ponad 0, 1% pokrywa ich olbrzymie potrzeby na energię elektryczną.

Kategorie
Odnawialne źródła energii

Odnawialne Źródło Energii – Energetyka Wiatrowa

Rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i systematyczne wyczerpywanie paliw kopalnianych przyczyniają się do wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Energetyka wiatrowa może stanowić alternatywne źródło energii i przyczynić się znacząco do ochrony środowiska naturalnego.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i wzrost poziomu energii elektrycznej uzyskiwanej ze źródeł alternatywnych wpłynie w znacznym stopniu na ochronę środowiska naturalnego oraz będzie miało wpływ na spowolnienie efektu cieplarnianego. Efekt cieplarniany jest jednym z negatywnych skutków skażenia środowiska. Energetyka wiatrowa zaliczana jest do proekologicznych tzw. zielonych źródeł energii. Zielone źródła energii mogą w znaczący sposób przyczynić się do zahamowania emisji związków pochodzących ze spalania paliw stałych.

Energetyka wiatrowa – alternatywne źródło energii

Wykorzystywanie elektrowni wiatrowych, jako alternatywnego źródła energii spowolni proces wyeksploatowania konwencjonalnych źródeł energii. Rozwój energetyki alternatywnej może mieć kluczowe znaczenie dla całego rozwoju gospodarki i regionów, na których będą usytuowane elektrownie. Niskie koszty eksploatacyjne, możliwość natychmiastowego przekształcenia energii mechanicznej wiatru w energię elektryczną oraz troska o środowisko naturalne to atuty zielonych źródeł energii.

Niskie koszty eksploatacyjne elektrowni wiatrowych i możliwość współpracy elektrowni wiatrowych z elektrowniami wodnymi i gazowymi to tylko niektóre zalety alternatywnych źródeł energii. Energetyka wiatrowa może przyczynić się do zabezpieczenia energetycznego kraju (zabezpieczenie konwencjonalnych źródeł energii i różnicowanie źródeł) poprawić stan środowiska naturalnego i zredukować emisję gazów cieplarnianych. Zasilanie tylko wybranych na początku indywidualnych odbiorców zielonym źródłem energii może stanowić przełom i krok w przyszłość oraz zmienić punkt widzenia w postrzeganiu energetyki wiatrowej.

Elektrownia wiatrowa podczas pracy